Side view of Caucasian mid-adult businessman and businesswoman arm wrestling on table.

Å forhandle om høyere lønn er en naturlig del av de fleste ansettelsesforhold, både i det private næringslivet og offentlig sektor. I det offentlige er det som regel fagorganisasjoner som tar seg av forhandlingene, mens de som jobber i private selskap gjerne gjør dette individuelt. Dette er ikke like enkelt for alle, derfor har vi samlet noen gode råd som kan hjelpe.

Hvor mye vil du ha?

Din lønn bør gjenspeile hva som er gjengs for tilsvarende stillinger i lignende selskap som der du jobber. Et viktig grep er da å finne ut hva lønnsnivået er i andre selskap, og bruke dette som et utgangspunkt. Dette sier deg noe om din markedsverdi. Finner du ut at du ligger lavere enn de fleste andre i tilsvarende stillinger, har du gode kort på hånda. Kortene blir enda bedre dersom det er stort behov andre steder for folk med din kompetanse.

Har du derimot noenlunde det samme som gjennomsnittet, eller høyere enn gjennomsnittet, må du argumentere annerledes. Hvorfor skal bedriften din gi deg bedre lønn, dersom de kan skaffe samme kompetanse rimeligere? Ditt ris bak speilet, som er at du kan komme til å skifte arbeidssted, har liten eller ingen virkning dersom du er lett å erstatte for samme kostnad. Derfor må du tenke igjennom hvilke andre faktorer som kan vøre viktig.

Noen gode argumenter

At du er fornøyd med nåde jobb og lønn, er også av interesse for arbeidsgiveren. Er du dyktig og trygg på at du har masse p bidra med, samt resultater å vise til, kan du argumentere med at:

Bedre lønn vil gi enda bedre resultater

Du har ansvar som tilsvarer et høyere lønnsnivå

Du har allerede gode resultater å vise til på grunn av økt innsats

Bedriften går godt, og noe av det skyldes din innsats

Hva om du får nei?

gegen_vorurteile_buchtipp_thinkstockphotos-rawpixel_ltd-527517233

Den lederen du forhandler med har sannsynligvis vært i flere slike lønnsforhandlinger enn du, da dette er normalt en del av lederansvaret. Motargumenter er derfor noe sjefen din allerede har på lager. Ha derfor noenlunde klart for deg hvilke argumenter du da fremsetter, som motargumenter til motargumentene. Du kan forvente noe om at budsjettene ikke gir rom for høyere lønn (be sjefen din øke eller be om høyere budsjett), noe om at spørsmålet kan vurderes senere (be om en dato eller tidsfrist), noe om at bedriften må forberede seg på at det kan komme dårligere tider (si at økt innsats nå gir bedre forutsetninger i fremtiden), og så videre. Mange slike spørsmål er også bransjeavhengige, og du vet sannsynligvis best hvor skoen trykker på din arbeidsplass.

Økt lønn betyr ikke alltid mer penger

Frynsegoder er også lønn. Om bedriften ikke er villig eller har muligheten til å øke selve lønnsutbetalingen, kan det være en idé å be om flere frynsegoder. Fordelen er at disse er unntatt arbeidsgiveravgift, og dermed blir kostnaden for bedriften mindre. Enkelte frynsegoder er også skattefrie, noe som gir deg en økonomisk fordel. Tenk igjennom på forhånd hvilke frynsegoder du kan ha nytte av, og hvilke som vil gi deg en god økonomisk gevinst.

Forberedelser til lønnsforhandling

UhrzeitÅ bli enig om periodevise lønnsforhandlinger er naturlig når du begynner i ny jobb på enkelte arbeidsplasser. Dette kan avklares i forbindelse med sluttføringen av en ansettelsesavtale (ikke alltid lurt p ta det opp allerede i første jobbintervju). Andre gode tidspunkt for lønnsforhandling er i forbindelse med endringer i stillingen, økt ansvar, nye prosjekter, ny stillingsbetegnelse, sammenslåinger og behov for økt innsats på grunn av markedssituasjon og lignende.

Øvelse gjør mester

Om du synes det er ubehagelig å be om mer lønn, er det en god idé å øve seg på forhånd. Spill teater hjemme med partneren din eller en venn, og spill ut flere scenarier av hva du forventer å bli møtt med. Det reduserer sjansen for at du blir stilt overfor problemstillinger som setter deg ut av spill. Prøv også å se på lønnsforhandlingen som en naturlig del av ansettelsesforholdet, og ta det som et spill. Du blir bedre desto flere ganger du har vært i lignende situasjoner, så ikke gi opp om det går dårlig første gangen.

Vær forberedt på konsekvensene

Tenk igjennom hva det betyr for deg, både dersom du får ja og dersom du får nei. Økt ansvar betyr også mer press og stress for mange, noe som kan gå ut over familieliv og fritid. Det kan også bety at du blir mer utsatt i stillingen din, dersom et rimeligere og fullgodt alternativ dukker opp i form av en fremadstormende medarbeider, eller andre kandidater fra tilsvarende bedrifter.

Et nei er også noe du må være forberedt på. Er du villig til å se etter en ny arbeidsplass, dersom du ikke lykkes i en lønnsforhandling? Vil det i så fall være lett eller vanskelig å finne en like god jobb, på en like bra eller bedre arbeidsplass?